Shinjuku

Shinjuku

Tokyo

Store information

Contact Details

Shinjuku
 • 3-1-20 Shinjuku
 • Shinjuku-ku
 • Tokyo 160-0022
 • +81 (0)3-6684-4607

Opening times

 • Mon:
  11:00 - 20:00
 • Tue:
  11:00 - 20:00
 • Wed:
  11:00 - 20:00
 • Thu:
  11:00 - 20:00
 • Fri:
  11:00 - 20:00
 • Sat:
  11:00 - 20:00
 • Sun:
  11:00 - 20:00
Directions